...

Tir Newydd

Cylchgrawn chwarterol Cymraeg oedd Tir Newydd yn cynnwys traethodau diwylliannol, adolygiadau ar lyfrau, storïau byrion, barddoniaeth a sylwebaeth wleidyddol. Mae hefyd yn cynnwys hysbysebion y cyhoeddwr. Cyhoeddwyd rhwng 1935 a 1939

AMLDER:
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: 1935-1939
LLEOLIAD: Cyhoeddwyd Tir Newydd gan Hugh Evans a’i Feibion, Gwasg y Brython, Lerpwl; fe’i golygwyd gan Alun Llywelyn-Williams.
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1935
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1939