...

The Pembrokeshire historian journal of the Pembrokeshire Local History Society.

Cylchgrawn hanes lleol Saesneg oedd y Pembrokeshire Historian a ymddangosai unwaith y flwyddyn, Roedd yn cynnwys erthyglau academaidd a chyffredinol ar bynciau hanesyddol ac archeolegol. Yn 1985 cafodd ei ailenwi yn Journal of the Pembrokeshire Historical Society. Cyhoeddwyd rhwng 1959 a 1981

AMLDER:
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD:
LLEOLIAD: Ffurfiwyd Cymdeithas Hanes Lleol Sir Benfro yn 1950 gan Gyngor Cymuned Sir Benfro; yn 1983 fe’i cyfunwyd â Chymdeithas Cofnodion Sir Benfro i ffurfio Cymdeithas Hanes Lleol a Chofnodion Sir Benfro, a’i ailenwi yn nes ymlaen yn Gymdeithas Hanesyddol Sir Benfro.
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1959
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1981