...

Publications of the South Wales Record Society

O blith cyhoeddiadau South Wales Record Society y mae rhifynnau cyfrol sengl o ffynonellau hanesyddol pwysig sy’n ymwneud â De Cymru ac yn cynnwys testun rhagarweiniol, mynegeion a darluniau eglurhaol.

AMLDER: Occasional
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD:
LLEOLIAD: Sefydlwyd South Wales Record Society yn 1982 fel olynydd i South Wales and Monmouthshire Records Society.
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1987
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1994