Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

<?= $publication->publicationtitle; ?>

Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru

Mae’r Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru yn cynnwys astudiaethau beirniadol o emynau ac emynwyr, gyda rhai adolygiadau ar lyfrau; mae hefyd yn cynnwys nodiadau ar y gymdeithas. Cymraeg yw’r cyfrwng drwyddo draw.

Iaith: Cymraeg

Manylion Cyhoeddwr: Sefydlwyd Cymdeithas Emynau Cymru yn 1967 i hyrwyddo’r astudiaeth a’r defnydd o emynau Cymraeg ac emyn-donau.

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1968

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 2003