...

Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru

Mae’r Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru yn cynnwys astudiaethau beirniadol o emynau ac emynwyr, gyda rhai adolygiadau ar lyfrau; mae hefyd yn cynnwys nodiadau ar y gymdeithas. Cymraeg yw’r cyfrwng drwyddo draw.

AMLDER:
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD:
LLEOLIAD: Sefydlwyd Cymdeithas Emynau Cymru yn 1967 i hyrwyddo’r astudiaeth a’r defnydd o emynau Cymraeg ac emyn-donau.
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1968
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 2003