...

Welsh History Review Cylchgrawn Hanes Cymru.

Cyhoeddir Cylchgrawn Hanes Cymru / Welsh History Review mewn pedair rhan i bob cyfrol, un gyfrol bob dwy flynedd. Mae mwyafrif y deunydd yn Saesneg ond mae rhywfaint ohono yn y Gymraeg. Mae’n cynnwys erthyglau academaidd ac adolygiadau ar lyfrau. Dechreuodd gyhoeddi yn 1960 ac mae’n parhau o hyd; o Gyfrol 21 (2002) ymlaen, mae wedi’i gyhoeddi’n electronig gan Ingenta, yn ogystal â’r fersiwn papur. Nid ydynt ar gael ar Cylchgronau Cymru.

AMLDER:
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD:
LLEOLIAD: Cyhoeddir Cylchgrawn Hanes Cymru gan Wasg Prifysgol Cymru ar ran Pwyllgor Hanes a Chyfraith y Bwrdd Gwybodau Celtaidd.
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1960
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 2000