...

Y Cofiadur sef cylchgrawn Cymdeithas Hanes Annibynwyr Cymru.

Cylchgrawn blynyddol Cymraeg ei iaith ar hanes crefydd yw Y Cofiadur sy’n cynnwys erthyglau ar hanes yr eglwysi Annibynnol Cymraeg a’r unigolion ynghlwm wrthynt, ynghyd â deunydd cyfeiriol. Mae hefyd yn cynnwys nodiadau ar y gymdeithas.

AMLDER:
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD:
LLEOLIAD: Cyhoeddir Y Cofiadur gan Gymdeithas Hanes Annibynwyr Cymru, cymdeithas a sefydlwyd yn 1920 gan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1923
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 2002