...

Ceredigion : Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society

Yn 1951 cychwynwyd Ceredigion: Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi. Yn 2002 ailenwyd yn Ceredigion: Cylchgrawn Cymdeithas Hanesyddol Ceredigion. Mae’n cynnwys erthyglau hanesyddol, adolygiadau ar lyfrau ynghyd â nodiadau ar y Gymdeithas. Saesneg yw’r iaith gan fwyaf ond mae rhywfaint o’r cynnwys yn yr iaith Gymraeg. Cyhoeddwyd rhwng 1951 a 2002.

AMLDER:
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD:
LLEOLIAD: Sefydlwyd Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi / Cardiganshire Antiquarian Association yn 1911 i hyrwyddo dealltwriaeth o hanes ac archaeoleg y sir. Yn 2002 daethpwyd yn Gymdeithas Hanesyddol Ceredigion.
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1950
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 2001