...

Cennad cylchgrawn Y Gymdeithas Feddygol.

Cylchgrawn Cymraeg oedd Cennad: cylchgrawn Y Gymdeithas Feddygol; roedd yn cynnwys erthyglau ar feddygaeth glinigol a chyffredin yng Nghymru.

AMLDER:
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD:
LLEOLIAD: Ffurfiwyd Y Gymdeithas Feddygol yn 1975, gyda'r amcan i roi cyfle i feddygon a myfyrwyr meddygol drafod pynciau clinigol trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar hyn o bryd, cynhelir un gynhadledd y flwyddyn. Cyhoeddwyd y cylchgrawn Cennad er mwyn cofnodi deunydd clinigol o 1980 hyd at 2003.
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1980
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 2001