Cennad cylchgrawn Y Gymdeithas Feddygol.

Cylchgrawn Cymraeg oedd Cennad: cylchgrawn Y Gymdeithas Feddygol; roedd yn cynnwys erthyglau ar feddygaeth glinigol a chyffredin yng Nghymru.

Iaith: Cymraeg

Manylion Cyhoeddwr: Ffurfiwyd Y Gymdeithas Feddygol yn 1975, gyda'r amcan i roi cyfle i feddygon a myfyrwyr meddygol drafod pynciau clinigol trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar hyn o bryd, cynhelir un gynhadledd y flwyddyn. Cyhoeddwyd y cylchgrawn Cennad er mwyn cofnodi deunydd clinigol o 1980 hyd at 2003.

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1980

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 2001