...

The Journal of Welsh Ecclesiastical History

Cylchgrawn Saesneg blynyddol yn cynnwys erthyglau academaidd ac adolygiadau ar lyfrau yn ymwneud â Christionogaeth yng Nghymru oedd Cylchgrawn Hanes Eglwysig Cymru. Cyhoeddwyd o 1984 hyd 1992, pan ddaeth yn Gylchgrawn Hanes Crefyddol Cymru.

AMLDER:
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD:
LLEOLIAD: Golygwyd a chyhoeddwyd y Journal of Welsh Ecclesiastical History gan y Parchedigion John R Guy a Roger L Brown dan yr enw Tair Eglwys Press, Tongwynlais, Caerdydd.
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1984
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1992