...

Y Traethodydd (1900-2007)

Cyfnodolyn poblogaidd chwarterol yw Y Traethodydd, sy'n cyffwrdd ar ystod eang o destunau gan gynnwys crefydd, diwinyddiaeth, athroniaeth a gwyddoniaeth. Rhannwyd y cyhoeddiad yn ddwy gyfres ar gyfer digido: Cyf. 1 (1845) – Cyf. 54 (1899) a Cyf. 55 (1900)- heddiw.

AMLDER:
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD:
LLEOLIAD: Cyhoeddwyd gan: P.M. Evans & Son, Treffynnon (1900-1903); Swyddfa'r Herald, Caernarfon (1904-1912); Llyfrfa'r Cyfundeb, Caernarfon (1912-1928); Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd, Caernarfon (1929-1993); Gwasg Pantycelyn, Caernarfon (1994-2007).
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1900
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 2007