...

Welsh music history

Cylchgrawn dwyieithog a gyhoeddir bob dwy flynedd sy’n cynnwys erthyglau academaidd ac adolygiadau cysylltiedig â cherddoriaeth Cymreig ac â cherddoriaeth yng Nghymru yw Hanes Cerddoriaeth Cymru. Ymddangosodd gyntaf yn 1996 ac mae’n parhau, ond rhifyn 2002 yw’r rhifyn diweddaraf a gynhwysir yma.

AMLDER:
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD:
LLEOLIAD: Cyhoeddir Hanes cerddoriaeth Cymru gan Wasg Prifysgol Cymru ar ran Canolfan Uwch-Astudiaethau Cerddoriaeth Cymru, Prifysgol Bangor.
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1996
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 2004