...

Cristion

Cyhoeddiad deufisol yw cylchgrawn Cristion ac mae’n cynnwys erthyglau ar destunau Cristnogol yng Nghymru, eitemau newyddion, adolygiadau o lyfrau, llythyron a chystadleuthau. Mae’n cynnwys cartwnau (na ddigidwyd am resymau hawlfraint). Fe’i gyhoeddwyd gyntaf yn 1983.

AMLDER:
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD:
LLEOLIAD: Pwyllgor aml enwad o eglwysi Anghydffurfiol ac Anglicanaidd yw Pwyllgor Cyhoeddi Cristion; maent yn gyfrifol am gyhoeddi’r cylchgrawn Cristion.
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1983
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 2006