...

Wales

Cyfnodolyn llenyddol Saesneg oedd Wales yn cynnwys ffuglen, barddoniaeth, adolygiadau ac erthyglau. Roedd hefyd yn cynnwys hysbysebion ac erthyglau golygyddol. Dechreuodd yn gyhoeddiad chwarterol (Rhif 1. (Haf 1937)-Rhif 11 (Gaeaf 1939-1940), daeth yn bapur llydan yn ystod y rhyfel (Rhif 1 (1941), yna symudwyd i gyhoeddi bob chwe mis (1943-1949). Yn 1958 ail ddechreuwyd ei gyhoeddi yn fisol (Rhif 32) ac fe’i ddiweddwyd yn Ionawr 1960 (Rhif 47). Fe'i cyhoeddwyd rhwng 1937 and 1960

AMLDER:
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD:
LLEOLIAD: Sefydlwyd y cylchgrawn llenyddol Wales gan Keidrych Rhys (William Ronald Rhys Jones) (1915-1987), o Fferm Penybont ger Caerfyrddin yn 1937, ac fe fu’n olygydd arno. Cyhoeddwyd y cyfnodolyn gan y Druid Press, Caerfyrddin yn gyntaf ac fe’i argraffwyd gan Western Mail & Echo Ltd, ac yn ddiweddarach gan y Tudor Press, Llundain.
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1937
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1959