...

Flintshire Historical Society journal

O 1911 hyd 1976, cyhoeddodd y Gymdeithas gyfres o Gyhoeddiadau blynyddol. Yn 1978 daeth i gael ei alw yn Gylchgrawn Cymdeithas Hanes Sir y Fflint

AMLDER:
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD:
LLEOLIAD: Sefydlwyd Cymdeithas Hanes Sir y Fflint yn 1911 i gasglu a chyhoeddi deunydd archaeolegol a hanesyddol yn ymwneud â’r sir. Mae’n elusen gofrestredig.
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1977
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 2003