Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

<?= $publication->publicationtitle; ?>

Nature in Wales the quarterly journal of the West Wales Field Society.

Cylchgrawn gwyddonol chwarterol yw Nature in Wales, yn Saesneg yn bennaf ond gyda rhywfaint o’r cynnwys yn yr iaith Gymraeg. Mae’n cynnwys erthyglau academaidd a chyffredinol, ac adolygiadau ar lyfrau. O 1955 hyd at 1981 fe’i cyhoeddwyd gan West Wales Field Society; cychwynnwyd ar gyfres newydd pan gymerodd Amgueddfa Cymru drosodd yn 1982.

Iaith: Saesneg

Manylion Cyhoeddwr: Ffurfiwyd Pembrokeshire Bird Protection Society (Cymdeithas Gwarchod Adar Sir Benfro) yn 1938; yn 1946 newidiwyd ei enw i West Wales Field Society, ac yna yn 1962 i Ymddiriedolaeth Naturiaethwyr Gorllewin Cymru / West Wales Naturalists' Trust. Yn 1981 daeth yn Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Dyfed, ac ymgymerodd Amgueddfa Cymru â’r dasg o gyhoeddi Nature in Wales.

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1955

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 1987