...

Minerva transactions of the Royal Institution of South Wales.

Dechreuwyd cyhoeddi Minerva yn 1993 fel cylchgrawn poblogaidd Saesneg a oedd yn cynnwys erthyglau ar bynciau hanesyddol ac artistig yn ymwneud ag Abertawe a’r cyffiniau.

AMLDER:
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD:
LLEOLIAD: Sefydlwyd Sefydliad Brenhinol De Cymru yn 1835 o dan yr enw Cymdeithas Lenyddol ac Athronyddol Abertawe ac fe roddwyd siarter frenhinol iddo yn 1838. Ei amcanion yw hyrwyddo astudiaethau byd natur, hanes lleol, y celfyddydau a llenyddiaeth. Ei brif weithgareddau fu sefydlu a rheoli Amgueddfa Abertawe, a chynnal darlithoedd a digwyddiadau eraill. Erbyn hyn mae’n gweithredu fel Cyfeillion Amgueddfa Abertawe.
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1993
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 2006