Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

<?= $publication->publicationtitle; ?>

Journal of the Welsh Bibliographical Society

Mae Cylchgrawn y Gymdeithas Lyfryddol Gymreig yn cynnwys erthyglau ysgolheigaidd ar ysgrifenwyr Cymreig ac ymchwil lyfryddol a nodiadau’r gymdeithas yn y Gymraeg a’r Saesneg. Cafodd ei gyhoeddi’n flynyddol o 1910 hyd 1984.

Iaith: Saesneg

Manylion Cyhoeddwr: Sefydlwyd y Gymdeithas Lyfryddol Gymreig yn 1907 i hyrwyddo astudiaeth o lyfryddiaeth, cyhoeddi, argraffu ac ysgrifennu yn y Gymraeg. Ei phrif weithgareddau oedd cyfarfod a darlith flynyddol a chyhoeddi’r Cylchgrawn a monograffau.

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1910

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 1983