...

Flintshire Historical Society publications

O 1911 hyd 1976, cyhoeddodd y Gymdeithas gyfres o Gyhoeddiadau blynyddol, yn Saesneg, yn cynnwys trawsgrifiadau ac erthyglau yn ymwneud â’r sir, ynghyd ag adolygiadau ar lyfrau a nodiadau’r gymdeithas. Yn 1978 daeth i gael ei alw yn Gylchgrawn Cymdeithas Hanes Sir y Fflint.

AMLDER:
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD:
LLEOLIAD: Sefydlwyd Cymdeithas Hanes Sir y Fflint yn 1911 i gasglu a chyhoeddi deunydd archaeolegol a hanesyddol yn ymwneud â’r sir. Mae’n elusen gofrestredig.
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1911
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1975