Flintshire Historical Society publications

O 1911 hyd 1976, cyhoeddodd y Gymdeithas gyfres o Gyhoeddiadau blynyddol, yn Saesneg, yn cynnwys trawsgrifiadau ac erthyglau yn ymwneud â’r sir, ynghyd ag adolygiadau ar lyfrau a nodiadau’r gymdeithas. Yn 1978 daeth i gael ei alw yn Gylchgrawn Cymdeithas Hanes Sir y Fflint.

Iaith: Saesneg

Manylion Cyhoeddwr: Sefydlwyd Cymdeithas Hanes Sir y Fflint yn 1911 i gasglu a chyhoeddi deunydd archaeolegol a hanesyddol yn ymwneud â’r sir. Mae’n elusen gofrestredig.

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1911

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 1975