...

Gower journal of the Gower Society.

Cylchgrawn Saesneg blynyddol yw Gower sy'n cynnwys erthyglau, ffotograffau a newyddion yn ymwneud ag archaeoleg, hanes, byd natur a thirlun yr ardal. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1948 ac mae’n parhau i ymddangos.

AMLDER:
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD:
LLEOLIAD: Sefydlwyd Cymdeithas Gŵyr yn 1947 i hyrwyddo dealltwriaeth o’r tirlun lleol a’i gadwraeth. Mae’r gymdeithas yn elusen gofrestredig sy’n trefnu darlithoedd, ymweliadau a digwyddiadau eraill ac yn cyhoeddi’r cylchgrawn, Gower.
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1948
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 2005