...

National Library of Wales journal

Mae Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gyfnodolyn blynyddol sy'n cynnwys erthyglau ysgolheigaidd ar destunau hanesyddol sy’n ymwneud â chasgliadau’r Llyfrgell. Mae’n cynnwys erthyglau Cymraeg a Saesneg. Pan gychwynwyd cyhoeddi'r cyfnodolyn, cyhoeddwyd dau ran yn flynyddol, i greu un cyfrol pedair rhan bob dwy flynedd; cyhoeddwyd un yn unig bob blwyddyn ers 2004. Cyhoeddwyd rhwng 1939 a 2008.

AMLDER:
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD:
LLEOLIAD: Sefydlwyd Llyfrgell Genedlaethol Cymru drwy Siartr Frenhinol yn 1907 i gasglu, diogelu a rhannu pob math o wybodaeth cofnodedig, yn enwedig gwybodaeth ar Gymru a’r Cymry. Lleolir y Llyfrgell yn Aberystwyth ac mae'n awr yn Gorff a noddir gan Lywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol. Mae’n cynnwys casgliadau helaeth o lyfrau printiedig a chyfnodolion, mapiau, paentiadau a deunydd archifol.
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1939
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 2006