Llafur the journal of the Society for the Study of Welsh Labour History.

Cyhoeddir Llafur : cylchgrawn Cymdeithas Hanes Llafur Cymru mewn rhannau blynyddol (mae pedair rhan i bob cyfrol), sydd yn cynnwys erthyglau ysgolheigaidd ac adolygiadau o lyfrau ar hanes llafur a phobl. Cynhwysa nodiadau cymdeithasol hefyd.

Iaith: Saesneg

Lleoliad: | 1972-

Manylion Cyhoeddwr: Ffurfiwyd Llafur: Cymdeithas Hanes Pobl Cymru oddeutu 1970 (yn enw Llafur: Y Gymdeithas ar gyfer yr astudiaeth o Hanes Llafur Cymru) er mwyn hyrwyddo gwybodaeth ac astudiaeth o bob agwedd ar hanes pobl yng Nghymru. Ei phrif weithgareddau yw cyhoeddi’r cylchgrawn Llafur a chyhoeddi llyfrau unigol.

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1972

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 2004