Symud i'r prif gynnwys

Gwent local history the journal of Gwent Local History Council.

Cylchgrawn hanes lleol yn yr iaith Saesneg yw Gwent Local History sy’n ymddangos ddwywaith y flwyddyn ac sy’n cynnwys erthyglau ar bynciau hanesyddol, gyda chyfeirnodau, adolygiadau ar lyfrau, nodiadau a newyddion. Mae ei rifynnau wedi’u rhifo i ddilyn ymlaen o’i ragflaenydd, Presenting Monmouthshire, gan gychwyn ar rif. 41.

Iaith: Saesneg

Manylion Cyhoeddwr: Cyhoeddir Gwent Local History gan Gwent Local History Council ['cyngor hanes lleol Gwent'] (gynt Monmoutshire Local History Council ['cyngor hanes leol Mynwy']) i hyrwyddo’r astudiaeth o hanes leol. Ymhlith aelodau'r Cyngor mae cynrychiolwyr cymdeithasau hanes lleol yr ardal.

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1976

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 2006