...

Y ford gron (The round table) papur Cymry'r byd.

Roedd Y Ford Gron: papur Cymry'r byd yn gylchgrawn misol poblogaidd Cymraeg, yn cynnwys newyddion ac erthyglau ar deithio, ffasiwn, y celfyddydau a materion cyfoes. Roedd wedi ei ddarlunio, ac yn cynnwys llythyron, traethawdau golygyddol a hysbysebion. Cyhoeddwyd y cylchgrawn rhwng 1931 a 1935

AMLDER:
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD:
LLEOLIAD: Sefydlwyd cwmni argraffu a chyhoeddi Hughes a'i Fab [Hughes and Son] gan Richard Hughes yn Wrecsam yn 1824. Cyhoeddai lyfrau Cymraeg, cerddoriaeth, a chyfnodolion gan gynnwys Y Llenor a'r Ford Gron. Prynwyd y cwmni gan sianel deledu S4C yn 1982.
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1930
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1935