Symud i'r prif gynnwys

Reports and transactions (Cardiff Naturalists' Society), 1900-1981

Cyhoeddwyd ‘Reports and transactions (Cardiff Naturalists' Society)’ yn flynyddol, yn cynnwys erthyglau ysgolheigaidd ar geoleg, archaeoleg a hanes naturiol ynghŷd ag adolygiadau ar lyfrau a nodiadau cymdeithasol. Fe'i cyhoeddid rhwng 1870 and 1986. Rhannwyd y cyhoeddiad yn ddwy gyfres ar gyfer y gwaith digido: Cyf. 1 (1867) – Cyf. 31 (1898-1899) a Chyf. 32 (1899-1900) -Cyf. 100 (1986).

Iaith: Saesneg

Manylion Cyhoeddwr: Sefydlwyd Cymdeithas Naturiaethwyr Caerdydd yn 1867 er mwyn hyrwyddo’r astudiaeth o hanes naturiol, geoleg a’r gwyddorau naturiol, gan dynnu ar archaeoleg a sŵoleg. Mae ei haelodau yn cyfrannu mewn rhaglenni o ymweliadau maes a darlithoedd ac mae gan y Gymdeithas gysylltiadau cryf gydag amgueddféydd a sefydliadau ysgolheigaidd Caerdydd. Mae’r Gymdeithas yn weithredol hyd heddiw.

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1899

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 1979