...

Y Cymmrodor the magazine of the Honourable Society of Cymmrodorion (1900-1951).

Ail ddechreuwyd cyfres Y Cymmrodor yn 1877 (Cyf. I), yn cynnwys traethodau hanesyddol a llenyddol; yn 1939 (Cyf. XLVI) diwygiwyd ef i fod yn gyfres o drawsysgrifau unigol cyfrol o ffynonellau hanesyddol Cymraeg pwysig, gan ddod i derfyn yn 1951 (Cyf. L). Mae’r cyhoeddiad hefyd yn cynnwys nodiadau cymdeithasol. Rhannwyd y cyhoeddiad yn ddwy gyfres ar gyfer digideiddio: Cyf. 1 (1877) – Cyf. 12 (1897) a Chyf. 13 (1900)-Cyf. 50 (1951).

AMLDER:
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD:
LLEOLIAD: Ffurfiwyd Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion yn 1751 gan griw o Gymry a oedd yn byw yn Llundain, ac fe’i hail-gyfansoddwyd yn 1820 a 1873 er mwyn hyrwyddo celfyddydau, addysg a diwylliant Cymru. Cyhoeddwyd ei thraddodion, ei darlithoedd a'i hadolygiadau mewn dwy gyfres: Y Cymmrodor a Thrafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion. Cyhoeddwyd y cyfnodolion ar ran y Gymdeithas gan lawer o gwmniau yn Llundain a mannau eraill. Cyhoeddwyd Cyfres Gofnodion a chyfrolau unigol gan y Gymdeithas hefyd.
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1899
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1951