...

Cennad Hedd

Cylchgrawn deufisol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn cyhoeddi newyddion ynglŷn â gweithgareddau cymdeithasau cenhadol yng ngogledd Cymru. Golygwyd y cylchgrawn gan Owen Jones, Wyddgrug.

AMLDER: Deufisol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Wyddgrug [Mold]
LLEOLIAD: H. ac O. Jones
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1841
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1841