Cennad Hedd

Cylchgrawn deufisol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn cyhoeddi newyddion ynglŷn â gweithgareddau cymdeithasau cenhadol yng ngogledd Cymru. Golygwyd y cylchgrawn gan Owen Jones, Wyddgrug.

Amlder: Deufisol

Iaith: Cymraeg

Lleoliad: Wyddgrug [Mold]

Manylion Cyhoeddwr: H. ac O. Jones

Rhifyn Cyntaf Sydd Ar Gael: 1841

Rhifyn Olaf Sydd Ar Gael: 1841