...

Yr arweinydd

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, oedd yn gwasanaethu eglwysi ac ysgolion Sul Methodistiaid Calfinaidd Sir Ceredigion. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd, yn ôl ei is-deitl, erthyglau ar 'addysg, llenyddiaeth, moesoldeb a chrefydd' a gafodd ei olygu ar y cyd gan Griffith Davies a Thomas Edwards. Teitlau cysylltiol: Yr Arweinydd (1876).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Aberystwyth
LLEOLIAD: Philip Williams, Argraffydd
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1862
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1864