...

The Monmouthshire congregational magazine

Cylchgrawn crefyddol misol a oedd yn gwasanaethu Annibynwyr Sir Fynwy. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol, newyddion o'r eglwysi ac adroddiadau ar weithgareddau'r enwad. Golygwyd y cylchgrawn gan Henry Oliver.

AMLDER: Monthly
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD: S. l
LLEOLIAD: s.n.]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1868
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1868