...

The Welsh review

Cylchgrawn llenyddol misol a oedd yn cyhoeddi erthyglau ar wleidyddiaeth, materion cyfoes, hanes, addysg a cherddoriaeth, ynghyd ac adolygiadau a nofelau cyfres. Golygwyd y cylchgrawn gan Ernest Bowen-Rowlands (g. 1866).

AMLDER: Monthly
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD: London
LLEOLIAD: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., Limited.
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1891
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1892