...

Cydymaith yr ysgol Sabbothol

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith a oedd yn gwasanaethu ysgolion Sul yr Annibynwyr. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ac adroddiadau ar yr ysgolion Sul, ynghyd a barddoniaeth, cherddoriaeth a chyngor a gwersi i'r athrawon. Golygwyd y cylchgrawn gan Robert Thomas ac Owen Jones gyda'r diwinydd David Adams (1845-1922) yn is-olygydd barddoniaeth a'r cerddor Joseph Parry (Pencerdd America, 1841-1903) yn is-olygydd cerddoriaeth. Teitlau cysylltiol: Dysgedydd y Plant a Chydymaith yr Ysgol Sul (1889).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Pwllheli
LLEOLIAD: Richard Jones
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1884
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1888