...

Newyddion da

Cylchgrawn crefyddol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu'r Methodistiaid Calfinaidd. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ac adroddiadau ar waith cenhadol yr enwad. Yn wreiddiol yn gylchgrawn chwarterol, gafodd ei chyhoeddi'n fisol rhwng 1892 a 1893. Golygwyd y cylchgrawn gan Josiah Thomas. Lerpwl, rhwng 1881 a 1885 a Griffith Ellis (1844-1913) rhwng 1892 a 1893.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Treffynnon [Holywell]
LLEOLIAD: P. M. Evans and Son
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1881
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1893