...

Y ffenestr

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu ysgolion Sul y Bedyddwyr. Ynghyd ac erthyglau crefyddol prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar hanes eglwysi'r enwad ac ar fyd natur, bywgraffiadau, barddoniaeth a cherddoriaeth. Golygwyd y cylchgrawn ar y cyd gan y gweinidogion William Morris (Rhosynnog, 1843-1922) ac Owen Waldo James (1845-1910).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Cwmavon
LLEOLIAD: Griffiths and Sons
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1873
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1875