...

Yr ysgol (New York)

Cylchgrawn crefyddol, Cymraeg ei iaith, a oedd wedi ei darparu ar gyfer plant ysgolion Sul Cymry-America. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol. Yn wreiddiol yn gylchgrawn misol gafodd ei chyhoeddi'n ddaufisol o Ebrill 1870 ymlaen. Golygwyd y cylchgrawn gan y cerddor ac awdur, Hugh John Hughes (ca.1828-1872). Teitlau cysylltiol: Blodau yr Oes a'r Ysgol (1872).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: New York
LLEOLIAD: H. J. Hughes
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1869
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1870