...

Greal y corau

Cylchgrawn cerddorol misol, Cymraeg ei iaith, Undeb Corawl Cymru. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar gerddoriaeth, cerddorion a gramadeg cerddoriaeth, ynghyd a newyddion ac adroddiadau ar y corau a gwyliau cerddorol ac atodiad cerddorol gyda phob rhifyn. Golygwyd y cylchgrawn gan John Williams (Ab Alaw) a Lewis William Lewis (Llew Llwyfo, 1831-1901) tan Hydref 1861, ac yna gan Ab Alaw, Llew Llwyfo a Edward (Jones) Stephen (Tanymarian, 1822-1885).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Dinbych [Denbigh]
LLEOLIAD: Thomas Gee
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1861
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1863