...

Y sylwedydd

Cylchgrawn cyffredinol anenwadol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn cyhoeddi erthyglau ar bynciau megis hanes, crefydd, byd natur, gwleidyddiaeth ac athroniaeth, ynghyd a newyddion cartref a tramor a barddoniaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan y gweinidog, bardd a beirniad, William Williams (Caledfryn, 1801-1869).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Llanerchymedd
LLEOLIAD: E. Jones
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1831
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1831