...

Y cenadwr eglwysig

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, oedd yn cefnogi gwaith cenhadol yr Eglwys Sefydledig. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar wledydd tramor a'i phobloedd frodorol ac ar waith cenhadol yr eglwys. Golygwyd y cylchgrawn gan y Parchedig Edward Jones. Teitlau cysylltiol: Yr Eglwysydd a'r Cenhadwr Eglwysig (1855).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Llundain [London]
LLEOLIAD: [Y Gymdeithas Genhadol Eglwysig], 1853-1854.
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1852
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1854