...

Y ddraig goch

Cylchgrawn misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn cefnogi ymfudo a'r wladychfa Cymraeg ym Mhatagonia. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar y Wladfa, ar wleidyddiaeth ac ar yr iaith Gymraeg, ynghyd a newyddion a barddoniaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan y Parchedig Richard Mawddwy Jones ac mae'n cynnwys nifer o erthyglau gan Michael Daniel Jones (1822-1898), cefnogwr mwyaf amlwg ymfudo i Batagonia.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Bala
LLEOLIAD: H. Evans
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1876
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1877