...

Yr ysgol gerddorol

Cylchgrawn cerddorol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn rhoi pwyslais ar gerddoriaeth gysegredig. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar gerddoriaeth a cherddorion, adroddiadau o gystadlaethau cerddorol a'r eisteddfodau, barddoniaeth a darnau o gerddoriaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan y cerddor William Thomas Rees (Alaw Ddu, 1838-1904) a'r gweinidog ac awdur John Ossian Davies (1851-1916).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Llanelli
LLEOLIAD: Argraffwyd gan James Davies and Co.
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1878
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1880