...

Y cydymaith (Blaenau Ffestiniog)

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd wedi ei darparu ar gyfer eglwysi'r Methodistiaid Calfinaidd yn ardal Ffestiniog. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol ynghyd a barddoniaeth a cherddoriaeth. Golygwyd y cylchgrawn ar y cyd gan y gweinidogion David Roberts (1835-1906) a Robert John Williams, gyda'r bardd a gweinidog Richard Roberts Morris (1852-1935) yn is-olygydd barddoniaeth a'r cerddor William Hughes (Alaw Manod, 1847-1912) yn is-olygydd cerddoriaeth.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Blaenau Ffestiniog
LLEOLIAD: W. Lloyd Roberts
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1894
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1895