...

Y phonographwr

Cylchgrawn llaw-fer, Cymraeg ei iaith, a oedd yn cyhoeddi erthyglau wedi ei ysgrifennu yn llaw-fer ffonograffig a aleograffig. Yn wreiddiol yn gylchgrawn misol gafodd ei chyhoeddi'n afreolaidd o Medi 1879 ymlaen. Golygwyd y cylchgrawn gan Richard Humphreys Morgan (1850-1899). Teitlau cysylltiol: Cylchgrawn Llaw-fer (1906).

AMLDER: Afreolaidd
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: S.l.]
LLEOLIAD: [s.n.]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1878
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1880