...

Y bedyddiwr bach

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, oedd wedi ar gyfer plant ysgolion Sul y Bedyddwyr. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol a bywgraffiadau. Golygwyd y cylchgrawn gan Ap Lewis a oedd yn rhannu cyfeiriad efo cyhoeddwr ac argraffydd y cylchgrawn yn Brixton, Llundain.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Llundain [London]
LLEOLIAD: Henry Hexter
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1882
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1882