...

The Cambrian Society of South Wales and Monmouthshire transactions

Cylchgrawn blynyddol Cymdeithas Cambrian De Cymru a Mynwy a oedd yn cyhoeddi erthyglau ar hanes Cymru, llenyddiaeth, crefydd a cherddoriaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan y newyddiadurwr David Tudor Evans (1822-1896).

AMLDER: Annual
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD: Cardiff
LLEOLIAD: Cambrian Society of South Wales and Monmouthshire
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1885
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1885