...

Cyfaill y plant

Cylchgrawn cyffredinol anenwadol misol, Cymraeg ei iaith, i blant. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar ddaearyddiaeth, hanes, byd natur a chrefydd ynghyd a bywgraffiadau, storïau, barddoniaeth a cherddoriaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan y newyddiadurwr a bardd, Robert Owen Hughes (Elfyn, 1858-1919).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Blaenau Ffestiniog
LLEOLIAD: W. Ll. Roberts
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1890
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1890