...

Y ceidwadwr

Cylchgrawn gwleidyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd yn gwasanaethu'r Blaid Ceidwadol. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau gwleidyddol, ynghyd a newyddion eglwysig a barddoniaeth. Nid oes gwybodaeth ynglŷn â'r golygydd ond y clerigwr, eisteddfodwr ac emynydd, William John Morgan (Penfro), 1846-1918 oedd yr is-olygydd barddoniaeth.

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Rhyl
LLEOLIAD: J. Morris
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1882
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1882