...

The Aberystwyth young men's magazine

Cylchgrawn deufisol Cymdeithas Gristnogol y Gwŷr Ifanc Aberystwyth a oedd yn bennaf yn cyhoeddi erthyglau ar crefydd, faterion cyfoes ac ar weithgareddau'r Cymdeithas. Er i ond chwe rhifyn cael ei gyhoeddi 'roedd ganddo pum golygydd sef Henry Lloyd Snape, J. Mortimer Angus (1850-1945), E. W. Thompson, John Hugh Edwards a George Davis.

AMLDER: Deufisol
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD: Aberystwyth
LLEOLIAD: [Aberystwyth Young Men's Christian Association]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1891
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1892