...

Cylchgrawn y Gymdeithas er Taenu Gwybodaeth Fuddiol

Cylchgrawn misol, Cymraeg ei iaith, y Cymdeithas Er Taenu Gwybodaeth Fuddiol. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar nifer o bynciau cyffredinol, megis byd natur, daearyddiaeth, bywgraffiadau a llenyddiaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan yr offeiriad a bardd, John Blackwell (Alun, 1797-1840).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Llanymddyfri [Llandovery]
LLEOLIAD: D. R. a W. Rees
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1834
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1835