...

Trysor i'r ieuangc

Cylchgrawn crefyddol misol, Cymraeg ei iaith, a oedd wedi ei darparu ar gyfer plant ysgolion Sul Sir Caernarfon. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol a barddoniaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan John Wynne. Teitlau cysylltiol: Trysor i'r Ieuengctid (1826).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: S. l
LLEOLIAD: s. t.]
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1826
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1827