...

Y bugail (Bethesda)

Cylchgrawn crefyddol, Cymraeg ei iaith, wedi ei darparu ar gyfer ysgolion Sul y Methodistiaid Calfinaidd yng ngogledd Cymru. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol a gwersi ar gyfer yr ysgolion Sul. Er cychwyn fel cylchgrawn misol fe ddaeth yn un ddeufisol yn Awst 1860. Golygwyd y cylchgrawn gan y gweinidog a llenor, Owen Jones (Meudwy Môn, 1806-1889).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Bethesda
LLEOLIAD: R. Jones
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1859
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1860