...

Yr addysgydd (Solva)

Cylchgrawn addysgol misol, dwyieithog, a oedd wedi ei darparu ar gyfer yr ysgolfeistr plwyfol. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau ar addysg a chyngor i athrawon wedi ei seilio ar athrawiaeth yr Eglwys Sefydledig.

AMLDER: Misol
IAITH: Saesneg
LLEOLIAD: Solva
LLEOLIAD: John Williams
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1851
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1852