...

Yr hyfforddiadur

Cylchgrawn crefyddol, Cymraeg ei iaith, y Bedyddwyr Campbellaidd yng Nghymru. Prif gynnwys y cylchgrawn oedd erthyglau crefyddol a barddoniaeth. Golygwyd y cylchgrawn gan y bardd a llenor, John Edwards (Meiriadog, 1813-1906). Teitlau cysylltiol: Yr Hyfforddwr (1852); Y Llusern (1858).

AMLDER: Misol
IAITH: Cymraeg
LLEOLIAD: Llundain [London]
LLEOLIAD: Hughes a Butler
RHIFYN CYNTAF SYDD AR GAEL: 1855
RHIFYN OLAF SYDD AR GAEL: 1855